Historia

Roms historia sträcker sig ända tillbaka till 800 talet, före Kristus. Det finns ingen exakt information som förtäljer när staden grundades och hur den fick sitt namn men enligt sägnen så var det Romulus, en man uppväxt med en varginna och fostrad av en herde, som grundade staden Rom år 753, före Kristus. Innan Rom grundades så fanns en by på platsen med ett blygsamt antal invånare som sedermera växte och blev en viktig stad för den romerska befolkningen. Man tror även att namnet Rom kan ha kommit från den etruskiska ätten Rumina, som vid tidpunkten hade kontroll över området innan.

 

En annan trolig förklaring kan även vara att Rom är uppkallat efter det etruskiska ordet flod. Det är svårt att exakt sätta årtal när staden Rom verkligen grundades men det man vet är att stadens arkitektur är från det etruskiska eran vilket började cirka år 650, före Kristus. Romarriket, som från början bestod av en enkel bosättning med få invånare, växte snabbt och blev världens mäktigaste härskarimperier. Med tiden blev romarriket ett kejsardöme som skulle finnas kvar i närmare 1 500 år. Den första kejsaren var Augustus, adoptivson till Caesar, och det första han gjorde när han kom till makten var att stoppa de inbördeskrig som rådde och därefter byggde han murar runt Rom, dels för att skydda Rom för yttre hot men även för att sysselsätta den enorma arme som Rom hade tillgång till.

 

Rom har även haft en stor betydelse för kristendomens framfart och den romerska församlingen växte snabbt och spred sig över hela Europa. Apostlarna Petrus och Paulus ska vara begravda i Rom, efter att de blivit avrättade enligt en kyrklig tradition.


År 756 blev Rom utsedd till huvudstad i den nya Kyrkostaten vilket innebar att stadens arméer bantades och att den ekonomiska kraft Rom tidigare innehade var på kraftig nedgång. Nu fick påvarna allt större makt över Rom och de ödesdigra konsekvenserna av detta blev att Rom vid ett flertal tillfällen angreps och som slutade med normandernas skövlingar av staden år 1084. Nu var Rom en fattig, försvarslös stad där det tidigare ryktet om dess storhet var som bortblåst. Dock fick Rom tillbaka en del av sin respekt när pilgrimer från hela Europa började besöka staden de närmst efterföljande århundradena. Först år 1870 upplöstes Kyrkostaten då Italien utropades till en stat och trots påvens vilda protester så utsågs Rom till Italiens huvudstad. År 1929 kom påven och Italiens regering överens om att Vatikanstaten skulle bildas och få ett eget styre, avskilt från Italien, där den tidigare Kyrkostatens viktiga byggnader fanns med i överenskommelsen. Dock krävde den italienska regeringen att påven officiellt erkände Italien som stat.

 

Många trodde att detta var slutet på Roms katolska betydelse men med tiden har det visat sig att det tvärtom har stärkt Rom som ett katolskt centrum och Vatikanstaten och påven har än i dag ett stort inflytande på världens alla katoliker. Under åren 1922-1943 styrdes landet av Mussolini, en hårdför diktator som från början hade lyckats med vissa radikala förändringar, som senare började samarbetade med Hitler under andra världskriget, vilket ledde till att han 1943 avsattes på grund av flera politiska beslut. År 1945 avrättades Mussolini av Partisaner.

 

Efter andra världskrigets slut bytte Italien från monarki till att bli en republik. Italien var även Natos första medlemmar och gick också med som de första medlemmarna i EU.© 2023 Resatillrom.nu.